Download .Net Framework 3.5 Full Offline (Standalone) Direct Link

.Net Framework 3.5 Update .Net Framework 3.5 sp1 and .Net Framework 3.5 sp2 Full Offline (Standalone) Direct Link Download for Windows Xp, Windows Vista, Windows Server 2003 and Windows Server 2008.

.Net Framework คืออะไร (Thai Programmer)
.Net Framework เป็นแพลตฟอร์มใหม่ และเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย บริษัท Microsoft เพื่อใช้สำหรับ การพัฒนา Application .Net Framework ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถ
ถูกใช้จากภาษาใดๆ ก็ได้ รวมถึง C# ด้วย รวมถึง ภาษา C++, Visual Basic, JScript, Delphi และอื่นๆ เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ จึงเกิดภาษาเหล่านี้ ขึ้นมาในรูปของ Version เฉพาะ สำหรับ .Net อีกด้วย ได้แก่ภาษา Managed C++, Visual Basic.Net, Jscript .Net,Borland C#, Delphi8 เป็นต้น และมีอีก มากว่านี้ ที่กำลังพัฒา และปล่อยอกสู่ท้องตลาดอยู่ ตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงแค่ภาษาทั้งหมดเหล่านี้ จะมีการเข้าถึง .Net Framework เท่านั้น แต่มันยังสามารถสื่อสารกับภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย

สิ่งที่อยู่ใน .Net Framework
.Net Framework พื้นฐานประกอบขึ้นด้วย Libary ของ Source Code ขนาดมหึมา ซึ่งเราเรียกใช้จากภาษา Client ของเรา เช่น C#, C++ .Net โดยการใช้เทคนิคเชิงวัตถุ (OOP) Libary ที่ว่านี้ ถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น Modul ต่างๆ ดังนั้นเราจึงใช้ส่วนของมัน ตามผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ เช่น Windows Application เป็นต้น จุดมุ่งหมายในที่นี้ก็คือระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน อาจจะสนับสนุน Modul เหล่านี้ บาง Modul หรือทั้งหมด ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของมัน เช่น PDA จะรวมเอาการสนับสนุน Function หน้าที่ที่เป็นแก่นของ .Net ทั้งหมด เป็นต้น

ส่วน Libary .Net Framework กำหนดชนิด ข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเอาไว้ ชนิดข้อมูลเป็นตัวแทนของข้อมูล และการแบ่งกฏเกณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ ที่จะส่งเสริมความสามารถ ในการสัมพันธ์ระหว่างภาษา โดยใช้ .Net Framework สิ่งนี้ถูกเรียกว่า Common Type System (CTS) เช่นเดียวกับการจัดให้มี Libary .Net Common Language Runtime (CLR) ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการกับระบบปฏิบัติการของ Application ทั้งหมดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วย Libary .Net Framework

เริ่มต้นกับ Borland C# Builder
Borland C# Builder เป็นภาษา C# ทึ่ถูกพัฒนา โดย Borland สำหรับ C# คือหนึ่งในภาษาที่สามารถนำมาสร้าง Application ที่ Run อยู่ใน .Net CLR ได้มันเป็นอีกวิวัฒนาการหนึ่งของภาษา C และ C++ ถูกสร้างขึ้นมาให้ทำงานกับ Platform .Net ในฐานะที่มันถูกพัฒนาอกมาเป็นอันดับล่าสุด ภาษา C# จึงถูกออกแบบมาอย่างมีพื้นหลังมาจาก C และ C++ ให้รับเอา ฟิวเจอร์ ที่ดีที่สุดจากภาษาอื่นๆ และลบล้างปัญหาที่มีอยู่ในภาษาเหล้านั้นให้หมดไป

ไวยากรณ์ C#
ความคล้ายคลึงกัน ของ Code ของ C# กับ C++ และ Java นั้นอาจดูค่อนข้างสับสน และมันก็คล้ายกับการเขียนภาษาอังกฤษน้อยกว่าภาษาอื่นๆมาก แต่อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าตัวเราเองอยู่ในโลกของการโปรแกรม C# ที่มี Style อ่อนใหวนุ่มนวล และสามารถอ่าน Code ได้ง่าย และไม่สับสนมากนัก

C# นั้นไม่มีการแจ้งเตือน เกี่ยวกับช่องว่าง ที่อยู่ใน Code ไม่ว่าคุณจะใส่ช่องว่าง จำนวนมาก อักขระ Carriage return หรือ Tap เป็นอักขระที่รู้จักกันในชื่อว่า White space นั่นหมายความว่าเรามีอิสระในการ ที่จะจัดรูปแบบ Source Code ของเราได้ ถึงแม้ว่าการทำตามกฏที่แน่นอน สามารถช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆให้อ่านได้ง่ายขึ้นก็ตาม Code C# นั้นสร้างขึ้นจาก Statement ชุดหนึ่ง แต่ละ Statement จะจบด้วย ; เนื่องจาก White space นั้นถูกมองข้ามไป เราจึงสามารถมีหลายๆ Statement ในบรรทัดเดียวกันได้ แต่เพื่อความง่ายในการอ่าน มันจะมีประโยชน์ ถ้าเพิ่ม Carriage return เข้าไปหลัง ; ดังนั้นเราก็จะไม่มีหลายๆ Statement ในบรรทัดเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้และเป็นสิ่งปกติ

C# เป็นภาษา โครงสร้างบล๊อก (Block structured) หมายความว่า ทุกๆ Statement ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Block Code และ Block เหล่านี้ถูกจำกัดด้วย เครื่องหมาย { } เหมือนกับ C++ ทุกประการ รูปแบบจึงเหมือนกับ C++ และมีโครงสร้างเหมือน C++ ดังนั้นหากเราได้ศึกษาโครงสร้าง ของ C++ แล้ว ก็จะเข้าใจ หากยังไม่เข้าให้ไปศึกษาโครงสร้างใน C++

Download 

.Net Framework 3.5 Service Pack 1 (Full Package)

Link 1  |  Link 2 

.Net Framework 3.5 Service Pack 2 for update
Link 1

* การติดตั้งทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง .Net Framework 3.5 Sevice Pack 1 ก็เพียงพอแล้ว