หน้าเว็บ

UltraISO Premium 9.6 โปรแกรมติดตั้ง Windows ผ่าน USB


Download UltraISO Premium Edition 9.6 Full Serial Number (Key), Ultra ISO คือโปรแกรมจัดการ Image File นามสกุล ISO, BIN/CUE, Nero (.NRG) หรือ CloneCD (.CCD/.IMG/.SUB) สร้าง แก้ไข แปลงไฟล์ Burn Image CD/DVD แก้ไขไฟล์ ISO ได้ สร้าง Image จาก CD/DVD สร้าง CD/DVD ใหม่จากไฟล์และโฟลเดอร์ สร้าง CD/DVD Boot ที่สำคัญสร้าง Windows USB Boot ทำให้สามารถติดตั้ง Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 ผ่าน USB ได้.

UltraISO is a powerful and easy-to-use utility that can extract, create, edit, convert, and burn CD/DVD image files. It can directly edit ISO files, make images from CD/DVD-ROMs, or build new one from files and folders on your computer. You have the option to make the newly created image bootable and to specify the boot loader. In addition, UltraISO can convert nearly all known data CD/DVD image formats to ISO, BIN/CUE, Nero (.NRG) or CloneCD (.CCD/.IMG/.SUB) format. It can be used as CD image extractor/creator/editor/converter with CD burning software and virtial CD drive program (works like WinISO, but more stable). You can also make menu driven, multiboot CDs and DVDs with add-on tools.

UltraISO supports more than 30 data CD image formats, including Alcohol 120% (*.MDF/*.MDS), Apple(*.DMG), BlindWrite (*.BWI/*.BWT,*.B5I/*.B5T), CDSpace (*.LCD), CDRWin (*.BIN/*.CUE), CloneCD (*.IMG/*.CCD), DiscJuggler (*.CDI), Duplicator (*.TAO/*.DAO), Easy CD Creator(*.CIF), Farstone Virtual Drive (*.VCD), Gear (*.p01/*.md1/*.xa), Instant Copy (*.pdi), Nero - Burning ROM (*.NRG), Noum Vapor CDROM (*.VaporCD), NTI CD-Maker (*.NCD), PlexTools (*.PXI), RecordNow(*.GI), Prassi (*.GCD), VCDROM Extension (*.FCD), Virtual CD (*.VC4/ *.000), Virtuo CD Manager (*.VDI), WinOnCD (*.C2D). It can handle DVD image up to 10GB, and open audio CD image, video CD image, or disk image(.IMA) as well.

Requirements: Pentium 166Mhz or above

Operating system: Win98,WinME,WinNT 4.x,WinXP,Windows2000,Windows 7,Windows 8, Windows 8.1,Windows 10

How To Make Windows USB Bootable With UltraISO Premium
Download UltraISO Premium Edition

mediafire

dailyuploads

โหลดได้ ใช้ดี Comment ด้วยนะ