วิธีดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ openload.co

วิธีดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ openload.co (เว็บฝากไฟล์)

รับนับถอยหลัง 5 วินาที

จากนั้นคลิกที่ FREE DOWNLOAD ถ้ามีโฆษณาเด้งขึ้นมาให้ปิดออกไปแล้วคลิกใหม่จนได้ไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด

ถ้าใช้ IDM ดาวน์โหลดก็จะเด้งข้อมูลดาวน์โหลดขึ้นมา แต่ถ้าไม่ได้ใช้ IDM ดาวน์โหลด ก็จะเริ่มดาวน์โหลดตามเว็บเบราเซอร์ที่เราใช้